Happy Ganesh Chadurthi

You may also like...

1 Response

 1. bhattathiri says:

  Excellent blog.Vigneswara Prarthana

  Om Suklam Baradharam Vishnum Sasivarnam Chaturbujam
  Prasannavadanam Dyaye Sarva Vignopasantaye

  Vande Nirantara Samasta Kala Kalapam
  Samptkaram Bhavaharam Girija Kumaram
  Lakshmiganesha Mukhalasrita Kalpabujam

  Tondamu nekadantamunuj torapu bojjayu vama hastamun
  Monduga mroyu gajjelunu mellani choopulu mandahasamun
  Kondaka Gujja roopamuna gorina vidyalakella nojjanye
  Yundedi Parvathitanaya Om Ganadhikpa neku Mrokkedan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *